خانه » Turck

در حال نمایش 12 نتیجه

سنسور القایی چهار سیمه PNP-NO/NC تراگ کد ۱۶۳۳۲۰۰ مدل BI4-M12-VP6X-H1141

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۰,۰۰۰ تومان است.
سنسور القایی چهار سیمه PNP-NO/NC تراگ کد ۱۶۳۳۲۰۰ مدل BI4-M12-VP6X-H1141 سنسور القایی BI4-M12-VP6X-H1141 1633200 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی

سنسور القایی چهار سیمه PNP-NO/NC تراگ کد ۱۶۳۳۳۰۰ مدل BI4-M12-VP6X

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۰,۰۰۰ تومان است.
سنسور القایی چهار سیمه PNP-NO/NC تراگ کد ۱۶۳۳۳۰۰ مدل BI4-M12-VP6X سنسور القایی BI4-M12-VP6X 1633300 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی

سنسور القایی سه سیمه NPN-NO تراگ کد ۴۶۱۵۰۳۰ مدل BI8-M18-AP6X

قیمت اصلی ۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵۰,۰۰۰ تومان است.
سنسور القایی سه سیمه NPN-NO تراگ کد ۴۶۱۵۰۳۰ مدل BI8-M18-AP6X سنسور القایی BI8-M18-AP6X 4615030 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ BI15-M30-AP6X 4618530

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۱۸۵۳۰ مدل BI15-M30-AP6X سنسور القایی BI15-M30-AP6X 4618530 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ BI15-M30-AP6X-H1141 46185

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۱۸۵ مدل BI15-M30-AP6X-H1141 سنسور القایی BI15-M30-AP6X-H1141 46185 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۱ مدل BI2-M08-AP6X

قیمت اصلی ۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲۰,۰۰۰ تومان است.
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۱ مدل BI2-M08-AP6X سنسور القایی B12-M08-AP6X 4602901 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی مناسب

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۲ مدل BI2-M08-AP6X-H1341

قیمت اصلی ۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲۰,۰۰۰ تومان است.
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۲ مدل BI2-M08-AP6X-H1341 سنسور القایی BI2-M08-AP6X-H1341 4602902 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۳ مدل BI2-M08-AP6X-V1131

قیمت اصلی ۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲۰,۰۰۰ تومان است.
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۳ مدل BI2-M08-AP6X-V1131 سنسور القایی BI2-M08-AP6X-V1131 4602903 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی مناسب

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۶۵ مدل BI2-M12-AP6X-H1141

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۰,۰۰۰ تومان است.
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۶۵ مدل BI2-M12-AP6X-H1141 سنسور القایی BI2-M12-AP6X-H1141 46065 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی مناسب

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۷۰ مدل BI4-M12-AP6X-H1141

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۰,۰۰۰ تومان است.
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۷۰ مدل BI4-M12-AP6X-H1141 سنسور القایی BI4-M12-AP6X-H1141 46070 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۷۰۰۶ مدل BI4-M12-AP6X

قیمت اصلی ۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۰,۰۰۰ تومان است.
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۷۰۰۶ مدل BI4-M12-AP6X سنسور القایی BI4-M12-AP6X 4607006 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی مناسب

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۱۵۰ مدل BI8-M18-AP6X-H1141

قیمت اصلی ۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵۰,۰۰۰ تومان است.
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۱۵۰ مدل BI8-M18-AP6X-H1141 سنسور القایی BI8-M18-AP6X-H1141 46150 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی