سنسور یعنی حس کننده و از کلمه sens به معنی حس کردن گرفته شده و می تواند کمیت هایی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما و… را به کمیت های الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل کند.

خانه » سنسور (Sensor)

نمایش 1–12 از 463 نتیجه

روتاری انکودر آتونیکس E30S4-500-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E30S4-500-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E30S4-500-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E40H12-1024-1F-N-24

روتاری انکودر آتونیکس E40H12-1024-1F-N-24 روتاری انکودر آتونیکس E40H12-1024-1F-N-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E40H12-1024-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E40H12-1024-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E40H12-1024-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E40H8-500-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E40H8-500-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E40H8-500-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E40S6-1000-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E40S6-1000-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E40S6-1000-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-100-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-100-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E50S8-100-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1000-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-100-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1000-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1024-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1024-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E50S8-1024-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-200-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-100-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E50S8-200-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-360-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-360-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E50S8-360-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-3600-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-3600-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E50S8-3600-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-500-3-T-24

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-500-3-T-24 روتاری انکودر آتونیکس E50S8-500-3-T-24 ساخت شرکت Autonics کره جنوبی است. این محصول يک تجهيز نوري است