حراجی یا همان مزایده یک نوع فروش در زمان محدود می باشد که هرکس بالاترین پیشنهاد را بدهد می تواند برنده مزایده باشد .

خانه » قطعات حراجی

نمایش 1–12 از 39 نتیجه

ترمینال 16 فونیکس کنتاکت سری UK کد 3006043

30,000 تومان
ترمینال ماژول ریلی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact مدل UK16N مصرف کننده از طریق استفاده از سیستم ترمینال های ماژولار ریلی

ترمینال 2.5 فونیکس کنتاکت سری UK کد 3003347

7,000 تومان
ترمینال ماژول ریلی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact مدل UK2.5N مصرف کننده از طریق استفاده از سیستم ترمینال های ماژولار ریلی

ترمینال ارت 10 فونیکس کنتاکت سری USLKG کد 3003923

40,000 تومان
ترمینال ماژول ریلی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact مدل USLKG10N مصرف کننده از طریق استفاده از سیستم ترمینال های ماژولار ریلی

ترمینال ارت 16 فونیکس کنتاکت سری USLKG کد 0443010

39,000 تومان
ترمینال ماژول ریلی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact مدل USLKG16 مصرف کننده از طریق استفاده از سیستم ترمینال های ماژولار ریلی

ترمینال ارت 2.5 فونیکس کنتاکت سری USLKG کد 0441119

23,000 تومان
ترمینال ماژول ریلی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact مدل USLKG2.5N مصرف کننده از طریق استفاده از سیستم ترمینال های ماژولار ریلی

ترمینال ارت 35 فونیکس کنتاکت سری USLKG کد 0449014

63,000 تومان
ترمینال ماژول ریلی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact مدل USLKG35-1 مصرف کننده از طریق استفاده از سیستم ترمینال های ماژولار ریلی

ترمینال ارت 5 فونیکس کنتاکت سری USLKG کد 0441504

28,000 تومان
ترمینال ماژول ریلی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact مدل USLKG5 مصرف کننده از طریق استفاده از سیستم ترمینال های ماژولار ریلی

ترمینال ارت 6 فونیکس کنتاکت سری USLKG کد 0442079

32,000 تومان
ترمینال ماژول ریلی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact مدل USLKG6N مصرف کننده از طریق استفاده از سیستم ترمینال های ماژولار ریلی

ترمینال جریانی 10 فونیکس کنتاکت سری URTK/S-BEN کد 0309109

45,000 تومان
ترمینال ماژول ریلی فونیکس کنتاکت Phoenix Contact مدل URTK/S-BEN10 مصرف کننده از طریق استفاده از سیستم ترمینال های ماژولار ریلی