خانه » ابزار دقیق » ترنسمیتر فشار

نمایش 1–12 از 33 نتیجه

ترنسمیتر فشار ابسلوت فوجی FUJI مدل FKA/FDA

ترنسمیتر فشار ابسلوت فوجی FUJI مدل FKA/FDA فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و

ترنسمیتر فشار ابسلوت فوجی FUJI مدل FKH/FDH

ترنسمیتر فشار ابسلوت فوجی FUJI مدل FKH/FDH فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و

ترنسمیتر فشار ابسلوت هانیول Honeywell سری SmartLine​ STD800

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STD800 ویژگی ها دقت تا 0.0375% دهانه استاندارد و 0.025% دهانه اختیاری. پایداری تا

ترنسمیتر فشار فلنجی فوجی FUJI مدل FKY/FDY

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKY/FDY فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKB/FDB

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKB/FDB فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKC

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKC فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKC/FDC

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKC/FDC فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKD/FDD

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKD/FDD فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKE/FDE

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKE/FDE فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKG/FDG

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKG/FDG فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKM/FDM

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKM/FDM فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKP/FDP

ترنسمیتر فشار فوجی FUJI مدل FKP/FDP فروشگاه صباکارا از سال 1383 در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون