محصولات جدید

تخفیفات ویژه

نمایندگی های جدید

فروشگاه آنلاین صبا کارا ، بزرگترین فروشگاه صنعت برق کشور

فروشگاه آنلاین صباکارا : فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ بعنوان وارد کننده محصولات و تجهیزات برق صنعتی و نیروگاهی آغاز نمود صبا کارا  در زمینه بازسازی و بهینه نمودن تأسیسات صنعتی نیز فعال بوده و در این رابطه، امور مربوط به طراحی و مشاوره در نوسازی، بهینه سازی و ساخت سیستم های کنترل، تجهیزات مکانیکی و برقی کارخانجات مربوطه را بر عهده داشته است . از سال ۱۳۹۶ با توجه محدودیت های ایجاد شده در تامین قطعات ، اقدام به راه اندازه فروشگاه آنلاین نمود. صباکارا در صدد است  تا با بهرگیری از روابط تجاری داخل و خارج از کشور ، فروشگاه آنلاین تامین کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی و قطعات برق صنعتی در کشور ایجاد نماید .