خانه » فروشگاه

نمایش دادن همه 12 نتیجه

مبدل اترنت به RS232 سمین Samin مدل ES 232

مبدل اترنت به RS232 سمین Samin مدل ES 232 توضیحات تکمیلی وزن ۲۲۰ g ابعاد ۷۸.۶ × ۸۲.۵ × ۲۲

مبدل اترنت به RS485 سمین Samin مدل ES 486

مبدل اترنت به RS485 سمین Samin مدل ES 486 توضیحات تکمیلی وزن ۲۰۵ g ابعاد ۷۸.۶ × ۸۲.۵ × ۲۲

مبدل مدباس RS485 به مدباس اترنت سمین Samin مدل ES 487

مبدل مدباس RS485 به مدباس اترنت سمین Samin مدل ES 487 توضیحات تکمیلی وزن ۱۳۴ g ابعاد ۸۴.۷ × ۸۸.۵

مبدل و تکرار کننده RS485 ایزوله سمین Samin مدل SS 486

مبدل RS485 repeater (مبدل و تکرار کننده RS485) ایزوله سمین Samin مدل SS 486 توضیحات تکمیلی وزن ۱۸۰ g ابعاد

مبدل و تکرار کننده RS485 سمین Samin مدل SS 485

مبدل RS485 repeater (مبدل و تکرار کننده RS485) سمین Samin مدل SS 485 توضیحات تکمیلی وزن ۱۸۰ g ابعاد ۷۸.۶