خانه » بدون شیلد

نمایش 1–12 از 45 نتیجه

سنسور القایی دو سیمه NAMUR-NC پپرل+ فاکس NCN4-12GM35-N0

سنسور القایی دو سیمه پپرل+ فاکس NCN4-12GM35-N0 با خروجی NAMUR-NC، دارای ولتاژ تغذیه ۸.۲V و فرکانس ۸۰۰Hz است. شکل ظاهری

سنسور القایی دو سیمه NAMUR-NC پپرل+ فاکس NCN4-12GM35-N0-V1

سنسور القایی دو سیمه پپرل+ فاکس NCN4-12GM35-N0-V1 با خروجی NAMUR-NC، دارای ولتاژ تغذیه ۸.۲V و فرکانس ۸۰۰Hz است. شکل ظاهری

سنسور القایی دو سیمه NAMUR-NC پپرل+ فاکس NJ1.5-8GM-N

سنسور القایی دو سیمه پپرل+ فاکس NJ1.5-8GM-N با خروجی NAMUR-NC، دارای ولتاژ تغذیه ۸۰۲ ولت DC و فرکانس ۵۰۰۰Hz است.

سنسور القایی دو سیمه NC هانیانگ UP12RD-4AC

سنسور القایی دو سیمه هانیانگ UP12RD-4AC با خروجی NC، دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC و فرکانس ۴۰۰HZ

سنسور القایی دو سیمه NC هانیانگ UP18RLD-8AC

سنسور القایی دو سیمه هانیانگ UP18RLD-8AC با خروجی NC، دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC و فرکانس ۲۰۰HZ

سنسور القایی دو سیمه NC هانیانگ UP30RLD-15AC

سنسور القایی دو سیمه هانیانگ UP30RLD-15AC با خروجی NC، دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC و فرکانس ۱۰۰HZ

سنسور القایی دو سیمه NO هانیانگ UP18RLD-8AA

سنسور القایی دو سیمه هانیانگ UP18RLD-8AA با خروجی NO، دارای ولتاژ تغذیه ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت AC و فرکانس ۲۰۰HZ