خانه » نمایندگی سنسورهای فشار سنسیس

نمایش دادن همه 8 نتیجه

سنسور فشار ۱ بار سنسیس PTCJ0001BCIA

سنسور فشار ۱ بار سنسیس مدل PTCJ0001BCIA سنسور فشار سنسیس PTCJ0001BCIA محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این سنسور

سنسور فشار ۱۰ بار سنسیس PSCH0010BCIJ

سنسور فشار مطلق ۱۰ بار سنسیس مدل PSCH0010BCIJ سنسور فشار سنسیس PSCH0010BCIJ محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این

سنسور فشار ۱۰ بار سنسیس PTCJ0010BCIA

سنسور فشار ۱۰ بار سنسیس مدل PTCJ0010BCIA سنسور فشار سنسیس PTCJ0010BCIA محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این سنسور

سنسور فشار ۱۰۰۰ بار سنسیس PTDH1000BCIA

سنسور فشار ۱۰۰۰ بار سنسیس مدل PTDH1000BCIA سنسور فشار سنسیس PTDH1000BCIA محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این سنسور

سنسور فشار ۱۵۰۰ بار سنسیس PTDH1500BCIA

سنسور فشار ۱۵۰۰ بار سنسیس مدل PTDH1500BCIA سنسور فشار سنسیس PTDH1500BCIA محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این سنسور

سنسور فشار ۱۶ بار سنسیس PTCJ0016BCIA

سنسور فشار ۱۶ بار سنسیس مدل PTCJ0016BCIA سنسور فشار سنسیس PTCJ0016BCIA محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این سنسور

سنسور فشار ۲ بار سنسیس PSCH0002BCIJ

سنسور فشار مطلق ۲ بار سنسیس مدل PSCH0002BCIJ سنسور فشار سنسیس PSCH0002BCIJ محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این

سنسور فشار ۶ بار سنسیس PTCJ0006BCIA

سنسور فشار ۶ بار سنسیس مدل PTCJ0006BCIA سنسور فشار سنسیس PTCJ0006BCIA محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این سنسور