خانه » UWT Level Measurement Sensor

در حال نمایش 12 نتیجه

سنسور اندازه گیری (لرزش) سطح مخازن UWT مدل Vibranivo2000

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل Vibranivo – VN 2020 سایر توضیحات: مناسب اندازه گیری مواد فله مانند گرانول

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل Capanivo

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل Capanivo – CN 4020 سایر توضیحات: قابل تنظیم تا ۴۵ میلی متر اندازه

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل Flexinivo

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل Flexinivo سایر توضیحات: سیستم اندازه گیری سطح بصورت مستمر و انعطاف پذیر قابل

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل Mononivo

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل Mononivo سایر توضیحات: دارای میله ارتعاشی جهت تشخیص سطح مواد فله قابلیت کاربرد

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل NivoBob 3000

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل NivoBob – NB 3000 سایر توضیحات: کاربردهای بسیار دقیق و جهت مکان های

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل NivoRadar

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل NivoRadar سایر توضیحات: مناسب برای مخازن تا ارتفاع ۱۰۰متر با زاویه بیم ۴

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل Vibranivo1000

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل Vibranivo – VN 1020 سایر توضیحات: مناسب اندازه گیری مواد فله مانند گرانول

سنسور اندازه گیری سطح پره ای UWT مدل Rotonivo – RN 4000

سنسور اندازه گیری سطح پره ای UWT مدل Rotonivo – RN 4000 سایر توضیحات: قابلیت استفاده مواد پودری دانه درشت،

سنسور اندازه گیری سطح مخازن UWT مدل RFnivo

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل RFnivo – RF 3100 سایر توضیحات: مناسب اندازه گیری مواد فله مانند گرانول

سنسوری اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل NivoBob 4000

سنسور اندازه گیری سطح (مخازن) UWT مدل NivoBob – NB 4000 سایر توضیحات: سنسور اندازه گیری چندمنظوره برای سطوح ناپیوسته