خانه » SMC Serial Transmission System EX126

در حال نمایش یک نتیجه

SMC Serial Transmission System EX126

SMC Serial Transmission System EX126 مشخصات Series Enclosure Communication protocol Applicable valve EX126 IP67 CC-Link SY3000,۵۰۰۰,۷۰۰۰ (Plug-in) SV1000,۲۰۰۰,۳۰۰۰ VQC1000,۲۰۰۰,۴۰۰۰, ۵۰۰۰