خانه » SMC Compact 5-Port Solenoid Valve/Non Plug-in Type JSY5000

نمایش یک نتیجه

SMC Compact 5-Port Solenoid Valve/Non Plug-in Type JSY5000

SMC Compact ۵-Port Solenoid Valve/Non Plug-in Type JSY5000 مشخصات Series Flow rate characteristics ۴/۲→۳/۵(A/B→E) C[dm۳/(s・bar)] Flow rate characteristics ۴/۲→۳/۵(A/B→E) b