خانه » SMC Clean Design Manifold Valve JSY5000-H

در حال نمایش یک نتیجه

SMC Clean Design Manifold Valve JSY5000-H

SMC Clean Design Manifold Valve JSY5000-H مشخصات Series Flow characteristics ۴/۲→۵/۳(A/B→EA/EB) C[dm۳/(s・bar)] Flow characteristics ۴/۲→۵/۳(A/B→EA/EB) b Power consumption (W) JSY5000-H