خانه » sensys pressure sensor PTCJ0010BCIA

در حال نمایش 4 نتیجه

سنسور فشار ۱۰ بار سنسیس PTCJ0010BCIA

سنسور فشار ۱۰ بار سنسیس مدل PTCJ0010BCIA سنسور فشار سنسیس PTCJ0010BCIA محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این سنسور

سنسور فشار ۱۰۰۰ بار سنسیس PTDH1000BCIA

سنسور فشار ۱۰۰۰ بار سنسیس مدل PTDH1000BCIA سنسور فشار سنسیس PTDH1000BCIA محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این سنسور

سنسور فشار ۱۵۰۰ بار سنسیس PTDH1500BCIA

سنسور فشار ۱۵۰۰ بار سنسیس مدل PTDH1500BCIA سنسور فشار سنسیس PTDH1500BCIA محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این سنسور

سنسور فشار ۱۶ بار سنسیس PTCJ0016BCIA

سنسور فشار ۱۶ بار سنسیس مدل PTCJ0016BCIA سنسور فشار سنسیس PTCJ0016BCIA محصول شرکت Sensys کره جنوبی می باشد. این سنسور