خانه » Honeywell SmartLine​ STD700Differential Pressure Transmitters

در حال نمایش یک نتیجه

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STD700

ترنسمیتر فشار هانیول Honeywell سری SmartLine​ STD700 ویژگی ها دقت تا ۰.۰۵% دهانه استاندارد و ۰.۰۴% دهانه اختیاری پایداری تا