خانه » E2B-DS30B4

در حال نمایش 8 نتیجه

سنسور نوری NPN امرن E2B-DS30C4 2M

سنسور نوری امرن E2B-DS30C4 2M با خروجی NPN، شکل ظاهری این سنسور نوری استوانه ای به قطر ۱۸ میلی متر

سنسور نوری PNP امرن E3F2-R4B4-E

سنسور نوری امرن E3F2-R4B4-E با خروجی PNP، شکل ظاهری این سنسور نوری استوانه ای به قطر ۱۸ میلی متر می

سنسور نوری PNP امرن E3F2-R4C4-P1

سنسور نوری امرن E3F2-R4C4-P1 با خروجی PNP، شکل ظاهری این سنسور نوری استوانه ای به قطر ۱۸ میلی متر می

سنسور نوری PNP امرن E3FA-DP21

سنسور نوری امرن E3FA-DP21 با خروجی PNP، شکل ظاهری این سنسور نوری استوانه ای به قطر ۱۸ میلی متر می

سنسور نوری PNP امرن E3FA-DP22

سنسور نوری امرن E3FA-DP22 با خروجی PNP، شکل ظاهری این سنسور نوری استوانه ای به قطر ۱۸ میلی متر می

سنسور نوری RELEY امرن E3JK-DR11 2M

سنسور نوری امرن E3JK-DR11 2M با خروجی RELEY، شکل ظاهری این سنسور نوری مکعبی به ارتفاع  ۱۸ میلی متر می

سنسور نوری RELEY-NO امرن E3JK-RR11 2M

سنسور نوری امرن E3JK-RR11 2M با خروجی RELEY-NO، شکل ظاهری این سنسور نوری مکعبی به ارتفاع  ۱۸ میلی متر می