خانه » نمایندگی محصولات STKTEC

نمایش دادن همه 3 نتیجه

منبع تغذیه ۵.۵kV AC آنتی استاتیک/جرقه گیر (ضد الکتریسیته ساکن) STKTEC مدل STK-55-PU-2

منبع تغذیه ۵.۵kV AC آنتی استاتیک/جرقه گیر (ضد الکتریسیته ساکن) STKTEC مدل STK-55-PU-2 منبع تغذیه STK-55-PU-2 مخصوص مصارف آنتی استاتیک

منبع تغذیه ۵.۵kV AC آنتی استاتیک/جرقه گیر (ضد الکتریسیته ساکن) STKTEC مدل STK-55-PU-4

منبع تغذیه ۵.۵kV AC آنتی استاتیک/جرقه گیر (ضد الکتریسیته ساکن) STKTEC مدل STK-55-PU-4 منبع تغذیه STK-55-PU-4 مخصوص مصارف آنتی استاتیک

میله آنتی استاتیک/جرقه گیر (ضد الکتریسیته ساکن) STKTEC مدل STK55AC

میله آنتی استاتیک (ضد الکتریسیته ساکن) STKTEC مدل STK55AC STK-55-AC نوع کوتاه برد AC خنثی الکتریسیته ساکن است. میله های