نمایش 25–36 از 53 نتیجه

سنسور القایی چهار سیمه PNP-NO/NC تراگ کد ۱۶۳۳۳۰۰ مدل BI4-M12-VP6X

۴۹۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی چهار سیمه PNP-NO/NC تراگ کد ۱۶۳۳۳۰۰ مدل BI4-M12-VP6X سنسور القایی BI4-M12-VP6X 1633300 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی

سنسور القایی سه سیمه NPN-NO امرن E2B-M12KS04-WP-C1

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه NPN-NO امرن E2B-M12KS04-WP-C1 فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و

سنسور القایی سه سیمه NPN-NO امرن E2B-M18KS08-WP-C1

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه NPN-NO امرن E2B-M18KS08-WP-C1 فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و

سنسور القایی سه سیمه NPN-NO امرن E2B-M18KS08-WP-C1

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه NPN-NO امرن E2B-M18KS08-WP-C1 فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و

سنسور القایی سه سیمه NPN-NO امرن E2B-S08KS02-WP-C1

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه NPN-NO امرن E2B-S08KS02-WP-C1 فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و

سنسور القایی سه سیمه NPN-NO تراگ کد ۴۶۱۵۰۳۰ مدل BI8-M18-AP6X

۵۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه NPN-NO تراگ کد ۴۶۱۵۰۳۰ مدل BI8-M18-AP6X سنسور القایی BI8-M18-AP6X 4615030 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی

سنسور القایی سه سیمه PNP-NC امرن E2B-M12KS04-WP-B2

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه PNP-NC امرن E2B-M12KS04-WP-B2 فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO امرن E2B-S08KS02-WP-B1

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO امرن E2B-S08KS02-WP-B1 فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۱ مدل BI2-M08-AP6X

۵۲۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۱ مدل BI2-M08-AP6X سنسور القایی B12-M08-AP6X 4602901 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی مناسب

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۲ مدل BI2-M08-AP6X-H1341

۵۲۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۲ مدل BI2-M08-AP6X-H1341 سنسور القایی BI2-M08-AP6X-H1341 4602902 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۳ مدل BI2-M08-AP6X-V1131

۵۲۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۲۹۰۳ مدل BI2-M08-AP6X-V1131 سنسور القایی BI2-M08-AP6X-V1131 4602903 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی مناسب

سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۶۵ مدل BI2-M12-AP6X-H1141

۴۹۰,۰۰۰ تومان
سنسور القایی سه سیمه PNP-NO تراگ کد ۴۶۰۶۵ مدل BI2-M12-AP6X-H1141 سنسور القایی BI2-M12-AP6X-H1141 46065 شرکت تراگ TURCK آلمان دارای طراحی مناسب