خانه » MAX: 32 A

در حال نمایش 9 نتیجه

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۱۱۰VAC سیگما الکتریک مدل SCG-32

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۱۱۰ ولت AC سیگما الکتریک مدل SCG-32 کنتاکتورهای سیگما الکتریک سری SCG یک تجهیز الکترومفناطیسی است که

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۲۳۰V سیگما الکتریک مدل SCF-32

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۲۳۰ ولت سیگما الکتریک مدل SCF-32 کنتاکتورهای سیگما الکتریک سری SCF یک تجهیز الکترومفناطیسی است که برای

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۲۳۰V سیگما الکتریک مدل SCG-32

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۲۳۰ ولت سیگما الکتریک مدل SCG-32 کنتاکتورهای سیگما الکتریک سری SCG یک تجهیز الکترومفناطیسی است که برای

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۲۳۰V سیگما الکتریک مدل SCH-32

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۲۳۰ ولت سیگما الکتریک مدل SCH-32 کنتاکتورهای سیگما الکتریک سری SCH یک تجهیز الکترومفناطیسی است که برای

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۲۴VDC سیگما الکتریک مدل SDM-32

کنتاکتور ۳۲ آمپر ۲۴ ولت DC سیگما الکتریک مدل SDM-32 کنتاکتورهای سیگما الکتریک سری SDM یک تجهیز الکترومفناطیسی است که