خانه » MAX: 18 A

در حال نمایش 5 نتیجه

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۱۱۰VAC سیگما الکتریک مدل SCG-18

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۱۱۰ ولت AC سیگما الکتریک مدل SCG-25 کنتاکتورهای سیگما الکتریک سری SCG یک تجهیز الکترومفناطیسی است که

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۲۳۰V سیگما الکتریک مدل SCG-18

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۲۳۰ ولت سیگما الکتریک مدل SCG-18 کنتاکتورهای سیگما الکتریک سری SCG یک تجهیز الکترومفناطیسی است که برای

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۲۳۰V سیگما الکتریک مدل SCH-18

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۲۳۰ ولت سیگما الکتریک مدل SCH-18 کنتاکتورهای سیگما الکتریک سری SCH یک تجهیز الکترومفناطیسی است که برای

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۲۴VAC سیگما الکتریک مدل SCG-18

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۲۴ ولت AC سیگما الکتریک مدل SCG-18 کنتاکتورهای سیگما الکتریک سری SCG یک تجهیز الکترومفناطیسی است که

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۲۴VDC سیگما الکتریک مدل SDM-18

کنتاکتور ۱۸ آمپر ۲۴ ولت DC سیگما الکتریک مدل SDM-18 کنتاکتورهای سیگما الکتریک سری SDM یک تجهیز الکترومفناطیسی است که